Алаш адам басанда жылы жректі стазымыз арсы алып, жазуа, оуа баулып еді. Болыпсыз сіз 4 жылда жетекшіміз Барынша мір жолын йреттіз лболсын мен Жанат апай біз сапар сіздерге Мгілік арыздармыз, арыздармыз дей келе олымыза алаш алам статан стаздарымыза сз береміз. 1 - жргізуші: Мектебі мынау класы, Осында он жыр трасы с?т сапар са?ан жас т?лек сценарий Тарыдай болып кіресі Таудай болып шыасы.- демекші сз кезегін мектеп табалдырыын жаа аттаан 1 - сыныпты кішкентай блдіршіндеріне береміз Ортаа ліппе, арындаш, алам, жазу дптерлеріні макетін киген 1 - сынып оушылары шыады. 1 - оушы: Жанар ма деп талабы, Биікке шыа тартасы Талабыа нр жаусын Барлыы: Стті болсын адамы! 2 - оушы: иындытар мойытпасын сендерді Батылдыпен асыдар сан белдерді. Білімменен уантсадар мектепті Жасы іспен уантыдар елімді. 3 - оушы шырады мектебі з олынан Кріне бер ылымны сан ырынан «айран мынау азаты лы ой» деп Кріне біл тырдан, биік шынан. 4 - оушы Жасы шкірт азамат атанады, Халынан, лкеннен бата алады. рпаына.


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:25 мамыр соы оырау Ст сапар саан, жас тлек! » азастан Угловой элемент из пластика

С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий С?т сапар са?ан жас т?лек сценарий

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ